A Balance - B.P.R.S. Terápia komplexitásáról

dr. Pál Katalin

A MÁGNESESSÉG HATÁSA AZ ÉLŐ SZERVEZETRE

Tartalomjegyzék

A BIOMÁGNESES TERÁPIA

A MÁGNESES ENERGIA AZ ALAPVETŐ "FÖLDI TÁPLÁLÉK"

A MÁGNESES MEZŐ DEFICIENCIÁJÁNAK SZINDROMÁJA (MSDF)

A MÁGNES MEGFELELŐ HASZNÁLATA

A MÁGNESES KEZELÉS ELLENJAVALLATAI

AZ ÉSZAKI ÉS DÉLI PÓLUS TERÁPIÁS FELHASZNÁLÁSA

BIPOLÁRIS MÁGNES TERÁPIÁS ALKALMAZÁSA

A NAGYMÉRETŰ MÁGNESEK ALKALMAZÁSA

A RÁKKELETKEZÉS FOLYAMATA ÉS KEZELÉSE MÁGNESES TERÁPIÁVAL

MÁGNESESEN AKTIVÁLT ENZIMEK HATÁSA

A MÁGNESESSÉG HATÁSA A SEJTEKRE

A MÁGNESES ENERGIA HATÁSA A SEJTMEMBRÁN MŰKÖDÉSÉRE

A MÁGNESES ENERGIA HATÁSA A SEJTMAGRA

DNS ÉS A MÁGNESESSÉG

A MÁGNESES TÉR HATÁSA A GÉNMŰKÖDÉSRE

A BIOLÓGIAI ENERGIA ÉS A SEJTEK METABOLIZMUSA AZ ENZIMEK MŰKÖDÉSE

A BIOMÁGNESESÉG HATÁSA AZ ENZIMEK MŰKÖDÉSÉRE

A MÁGNESES TÉR HATÁSA A MITTOKONDRIUMOKRA

MÁGNESESSÉG HATÁSA A CITOSZKELETONRA AZAZ A SEJTVÁZRA

A BIOMÁGNESES TERÁPIA

A mágneses energia strukturáló erő az egész univerzumban. A csillagok és égitestek galaktikus pályán keringenek. Einstein a következőket mondta: "Mi a világűr azon részéből épülünk fel mely, mely extrém módon erős Nincs hely ebben az ujfajta fizikában mind a mező és az anyag számára csak a mező rendelkezik realitással "A modern fizika szerint amit mi anyagnak hívunk nemcsak részecskékből áll hanem átjárhatatlan elektromágneses mezőböl is áll. Egyike a négy alapvető természetes energiának, mint a gravitáció, atomenergia, rádioaktivitás, elektromágnesesség. A mágnesesség a természet alapvető sajátossága. A mágnesesség biztosítja azt, hogy az égitestek megfelelő sebességgel forogjanak. A mágneses tér védi a Földi életet. A mi égitestünk mágnesessége védi az életet a Földön és felelős az Élet kialakulásáért. Az élet nemcsak nemcsak biokémiai és élettani folyamatokból áll, hanem a láthatatlan biomágneses mezőből is.

Ez mágneses mező megfelel a Tradicionális kínai orvoslás szerinti "QI" nek, míg a kelet Indiai meghatározás szerint a "Prana" fogalmával egyezik meg. Ezek az elnevezések, fogalmak feltételezések ahhoz hasonlóak, melyet nyugaton "életerővel" jellemeznek. A mágneses energia az egyik legfontosabb energia a természetben. A mágneses erőtér az az energia, amely a Galaxis rendjét fenntartja és biztosítja az égitestek megfelelő sebességét. Minden atomnak van magja, amely körül elektron kering és így ezek együtt mágneses mezőt képeznek. Az egészséges szervezetben ezek a pozitiv és negativ erők egyensúlyban vannak mint a Ying és Yang és a Shiva és a Shatki az Ayurvedic orvoslásban. A mai elképzelés szerint az aktiv radikálok, vagyis szabad gyökök a degenerativ betegségek okozói, oly módon hogy ezek a negatívan töltött részecskék a pályán kívül pörögnek és megtámadják a sejteket. Ez a folyamat a sejtek széteséséhez vezet. Az atom mérete alatti részecskéket a pályájukról letaszítja és ez a folyamat egy sejtes káoszhoz vezet. A biomágnesesség biztosítja az egyensúly helyreállását az atomos szint alatt és a szabad gyökök károsító hatását megszünteti. Minden atom elektromágneses mezőt (EM) indukál. Mi mind rendelkezünk az elektromágneses erővel és mi mind át tudunk adni elektromágnesességet saját magunk és mások számára.

A mágnes északi pólusa a Yin energiájával, míg a Déli pólus energiája a Yang energiájával egyenlő. Létezik alacsony és nagy erősségű mágnes. Hans Oerstad közvetlen összefüggést fedezett fel az elektromosság és a mágnesesség között.
Később Ampere kvantitativ összefüggést fedezett fel az elektromosság és a mágneses erőtér között. Dr. F K Bellokossy úgy írta le az életet, mint határtalan intelligens kölcsönhatása az elektromágneses energia végtelen és intelligens kölcsönhatását, melyet a kémiai anyagok hordoznak. A modern orvostudomány használja az elektrocardiogramot az elektroenchephalogramot és az elektromyogramot. Ezzel a módszerrel mérik a szív az agy és a vázizom elektromos aktivitását. A biomágnesesség azt mutatja, hogy a sejtek a szervezetben egy jellemző normális frekvenciával rezegnek. A betegségek esetén a sejtek rezgése abnormálissá válik. A mágneses terápia és a gyógynövények terápiás alkalmazása ezt a normális rezgést képes visszaállítani. A tradicionális kínai medicina (TCM) az Ayurveda és néhány nyugati holisztikus gyógymód az, mely ezt a normál energia állapotot képes visszaállítani.

A MÁGNESES ENERGIA AZ ALAPVETŐ "FÖLDI TÁPLÁLÉK"

A Föld mágneses energiája kb fél Gauss értékű. Ez a Föld méretéhez képest nagyon nagy és elengedhetetlen az Élethez. Pl űrhajósok esetében megfigyeltek számos rendellenességet az űrből való visszatérésük után. Pszichiátriai problémák, kalcium és ásványi anyag hiány lépett fel szervezetükben. A Föld mágneses energiájának egy részét az ionoszféra hozza létre. Az ionoszféra 60-100 km szélességű elektromosan töltött részecskékből áll, melyek radioaktiv részecskék és veszélyesek a Földi Életre, de nélkülük a Földi Élet nem lenne lehetséges.
A Föld mágneses pólusa ciklikusan változik. Ez a pólus változás 700.000 évvel ezelőtt változott. 500-1000 évvel ezelőtt 50%-kal csökkent az utolsó 100 évben 5 % -kal csökkent
Ebben a fejezetben azt mutatjuk be, hogy hogyan használhatjuk a mágneses energiát egészségünk megörzésére. A mágneses terápia nem új eljárás pl állatorvosok régóta használják törések kezelésére. Sportolók is használják a fájdalmas sérülésekből való felgyógyulás céljaira, tehát igen igéretes terápiás eljárás. A lágyszövetek lasssan gyógyulnak így térdsérülés esetén is lassú gyógyulás figyelhető meg. 1000 gauss mágneses tér alkalmazása fájdalom csökkenéshez vezetett már 5 perc elmultával. Ha az Északi pólust, mely hűtő és eloszlató hatású volt átfordították a Déli pólusra hatás melegítő és ujraszervező hatású volt. Amikor a Déli pólust alkalmazták a bőrön a fájdalom intenzívebbé vált, míg az Északi pólus hatására a fájdalom enyhült.
Az akupunkturás pontok fontos szerepet játszanak a mágneses terápia esetén. Egy esetben egy colitis-ban szenvedő asszony minden kezelést kipróbált, de csak az alsó hasfelére helyezett mágnes szüntette meg hasi fájdalmát 1 hét alatt. Másik esetben egy férfi, aki arthritistől szenvedett minden ujján, szintén csak mágneses terápiától gyógyult meg. Hasonlóképpen hatott egy zongora és gitárművészre a mágneses terápia. Ezek a művészek a mágneses terápia alkalmazása után ismét képessé váltak arra hogy kedvenc hangszerükön játszanak
.Az ókori görögök és Hippocrates az orvostudomány atyja az egyiptomiak többek között Kleopátra is használta az egészségének és fiatalságának megörzése céljából a magnetitből készült ékszereket. Ősi kínai kéziratok is örzik azt a teoriát, miszerint a "qi" azaz az életerő a Föld mágnes erereje által képződött. Manapság bebizonyosodott az is, hogy a különböző zarándok helyek gyógyító ereje , melyeket a betegek gyógyulás céljából keresnek fel pl Lourdes Sedona, Arizona a biomágnesesség magas szintjének is betudható. A civilizált, gazdaságilag fejlett országban mint pl Japan, China, India, Austria, Németország és az Egyesült Államokban is, a mágneses energiát az electrocardiograms, electroencephalogram, és mágneses rezonancia vizsgálatokban diagnózis céljaira használják de a terápiás felhasználását a hivatalos orvostudomány nem ismeri el , bár több gyakorló orvos használja széles körben.
Pl nagy számú ember mágneses ágyban alszik, kis mágneseket visel napközben, a nagyobb élet energia a gyógyulás elősegítése és a betegségek kifejlődésének kivédése céljából. Egyre meggyőzőbbek a tapasztalatok arról, hogy a mágnesesség szerepet játszik a gyógyulásban.
A mágneses terápia 2 csoportra osztható; az egyik az elektromos impulzusokkal adott mágneses terápia, míg a másik az állandó mágneses terápia. A tudományos irodalom 85-90 %-a bioelektromos mágneses terápiával kapcsolatos és kevés eredmény van az állandó mágnes alkalmazásával kapcsolatosan.
Dr. Pawluk, aki az Észak Amerikai mágnesességgel foglalkozó Akadémiai Társaság alelnöke a mágneses terápiát és a magnetizmust sikeresen alkalmazta az akupunkturával együtt.
A másik sikeres kutató John Zimmerman, Ph.D aki a Bio-Electro- Mágneses Intézet elnöke és sikeres cikkeket írt a mágnes alkalmazására ennek hatásosságát kettős vak kísérletben alkalmazta. Dr Zimmerman kutatja a gyógyításra megfelelő mágnes méretét erejét, a pozitiv vagy negativ pólus alkalmazásának lehetőségét. De mi is a különbség a statikus és az elektromos mágneses energia között ?
A fő különbség az, hogy az elektromágneses mind elektromos mind mágneses mezőt ad le. Ennek kapcsán képződik egy elektromos mező, mágneses mező és egy elektromágneses sugárzás képződik. Az elektromos mező biztosítja az elektromos töltéssel rendelkező részecskéket, mely elektronok és töltött részecskék ionok elmozdulásához vezetnek.
Az elektromos mező mértékegysége Vpm vagy Volt/cm. A mágneses mező, melyet az elektromos töltés indukál, több helyen lép fel függetlenül attól hogy mozgunk vagy sem.
Magában a mágnesben viszont elektromos mező nincs. Zimmerman a katonaság felépítését hozta példaként a mágnesesség megértése céljából. Az atomok a nem mágneses vasban úgy működnek, mint a katonák akik a barakokban a mindennapi életüket élik. Pl egyik fogat mos, a másik ujságot olvas stb, míg a parancs szavára amely ez esetben a mágneses tér mindenki csatasorba áll és ugyanazt a parancsot teljesíti.
Tehát az állandó mágnesesség egy irányt biztosít, míg az elektromosság által kiváltott mágnesesség pl 60 ciklus/másodperc, 60 periodikus változást okoz. Tehát állandó változást periodiocitást hoz.
Zimmerman a következőképpen magyarázta az elektromágneses resonancia jelenségét Azelektromágneses rezonancia akkor keletkezik, amikor a mágneses töltés gyorsan felgyorsul és utána lelassul.

A mágneses mező mértékegysége a Tesla vagy Gauss (1 tesla 10.000 gaussal egyenlő.)
Az elektromágneses mágneses mező, csonttörés és szöveti sérülés gyógyulási folyamataira gyakorolt hatása bizonyított már 1970 óta. Hatásossága bizonyított a következő betegségek esetén is: osteoarthritis, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, fejfájás , migrain, Parkinson kór.
Jó hatásokról számoltak be szívelégtelenség és daganatos betegségek esetén A mágneseses párna jó alvást biztosít és csökkenti a betegségek kapcsán fellépő fájdalmat.
A mágneses kezelés során probléma lehet az, hogy nagyon erős lesz a mágneses tér egy egyik irányban. Egyik oldalon egy irányban sorakoznak fel a molekulák, míg a másik oldalon ellenkező irányban sorakoznak fel a molekulák és így kioltják egymás hatását


A MÁGNESES MEZŐ DEFICIENCIÁJÁNAK SZINDROMÁJA (MSDF)

A szindroma tünetei: merev vállak, hát és nyak, mellkasi fájdalom, székrekedés, és általános gyengeség is fellép
A mágneses terápiát a következő feltételek között alkalmazták:

Rendellenesség
A mágneses kezelés százalékos alkalmazása
merev nyak és vállak
45%
Lumbago
19%
Neuralgia
13,9 %
Izomfájdalom
12,3%
Rheuma
1,3%
egyéb
6,3%

A vizsgálatot Japánban végezték és 7-14 napig terjedő időszakban és 60-80 %-ban hatásosságot figyeltek meg.
Az ember készítette elektromos készülékek televizio, rádió, háztartási gépek és az acélból készült készülékek elzárnak minket a természetes mágneses energiától és ez hozzájárul a MFDS kialakulásához. Mint ahogy a Qi és a biomágneses energia különböző megoszlást mutat a testben megmagyarázhatatlanul a Föld különböző régióiban is különböző mágneses erősséget tapasztaltak. Pl mint említettük kiemelkedő a mágneses gyógyító hatás Lourdes,Sedona és Arizona területén.
Az MSDF hasonló különböző más krónikus betegségekhez igy pl betegségekre való fogékonyság, fibromyalgia, feledékenység, fejfájás, emésztési és keringési zavar, általános ködös zavaros érzés.
Hogyan is hat a mágnes?
A mágneses energia mindent körülölelő, erős hatású energia, azonban nincs arra vonatkozólag pontos adat, hogy hogyan fejti ki hatását. Az egyik teória szerint a beteg sejtek elveszítik a mágneses egyensúlyukat és ez magyarázatot ad arra, hogy a helyileg alkalmazott mágnes elősegíti és stimulálja a normális, funkcionális kapcsolatokat minden sejt molekuláris strukturáján belül és pozitiv irányban befolyásolja a teljes szervezet és azon belül az idegrendszer működését.
A másik elképzelés szerint a mágnes nagy hatást fejt ki a vér vas tartalmára. A bőr külső rétegén az izom rétegen és a zsír rétegén áthatolva közvetlenül a vérérrendszer kapillárisaira fejti ki hatását. Hatást gyajkorol ezenkívül a vasra és más ionokra és ennek révén a véráramlás fokozódik. Ez az oxigén és más tápanyagok érintett helyen való növekedését előidézve elősegíti a gyógyulás folyamatát. Ez az összetett hatás szabályozza a sejtek pH értékét és egyensúlyba hozza, megfelelő ionokkal és oxigénnel látja el őket és csillapítja a vértolulást, a fájdalmat és javítja a vérkeringést.
Tehát a a következő fiziológiai hatásai vannak a biomágneses terápiának:
-növeli a vérkeringést és az oxigént szintet
igy növelve a táplálék szállítást a- pH egyensúlyt helyreállítja
-felgyorsítja a Ca ion beáramlását a szövetekbe és elősegíti az idegrendszer és a csont gyógyulási folyamatait.
-bizonyos hormonok termelődését elősegíti
-enzimek aktivitását növeli
A test valamennyi funkciója biomágneses és valamennyi sejtünk egészen a DNS-ig bezárólag biomágnesességgel, pozitiv és negativ biomágneses mezőkkel rendelkezik és magában a sejtosztódás is biomágneses folyamat. A mágneses folyamatok különböző szervekben és szövetekben szerephez jut. Az élettani folyamatok, melynek során különböző aminosavak felhasználása folyik biomágneses energiát igényel.
A tobozmirigy, mely az agy közepén helyezkedik el a melatonin termeléséért valamint az alvási ciklusért felelős. A tobozmirigy és a melatonin szabályozza a stressz tűrést, és az antioxidánsok termelődését és segít a degeneratív betegségek és öregedést okozó szabad gyökök ártalmas hatásának kivédésében. A biomágnesesség nagyon jó hatású a természetes geomágneses mező káros hatásainak kivédésére is.

A MÁGNES MEGFELELŐ HASZNÁLATA

Főleg Oroszországban Csehországban és Nyugat-Európai országokban használják a mágnest az utóbbi 30 évben

Ha antikoaguláns terápiával kezelt és policithemiás betegek esetén nem tanácsos használni. A bipoláris mágnes használata nem ajánlott candida, rák vagy bármely vírus fertőzés esetén,mivel a Déli pólus serkenti a daganatsejtek proliferációját. Az alkalmazott mágnes erőssége változhat. Az erős mágnes hatása mélyebben képes bejutni a szervezetbe . Pl 2000 Gauss a belső mágneses erő a felszinen csak 200 gauss erősségű. Ahhoz hogy 300 gauss bejusson 8000-10000 gauss bőrfelszinen való alkalmazására van szükség .
A patkó vagy baba alakú mágnes nem alkalmazható terápiás célra. Terápiás célra köralakú vagy szögletes mágnes alkalmazható. Az alkalmazott mágnesességnek 10.000 (1 tesla) gausst el kell érnie. Mágnesesség hiányában az atomok energia szintje csökken. A táplálék depolarizálódik és használhatatlan lesz. Ha ezek a körülmények fennmaradnak a szervezet egyensúlya megbomlik és nem működik megfelelően A biomágneses terápia visszaállítja a megfelelő mágneses egyensúlyt.

Általános felhasználás.
Fájdalomcsillapítás, arthritis, rheuma, hátfájás, fejfájás, izületi fájdalom, váll fájdalom esetén hatásos a mágneses kezelés. Amerikában dupla vak kísérlet bizonyította a mágnes arthritisre való gyógyító hatását (Journal of Rheumatology (November 1997, p. 1200).
Dr. Zimmermana fix mágnes hátfájdalmat csökkentő hatását mutatta ki. A fájdalom az idegsejtek membránján terjed elektromos jel formájában. Az idegsejtekek membránja -70 mV-t változhat. az ingerület terjedése során. A fájdalom depolarizálja a sejteket. A mágnes növeli a depolarizációs potenciált így fájdalom inger szállítása az idegben lelassul és teljes fájdalomcsillapításhoz vezet. A fájdalomcsillapító hatást a negativ pólus fokozza, főleg abban az esetben, ha a mágnest akupunkturás pontokra helyezzük.


1.ábr. Az idegsejt akciós potenciáljának terjedése a neuronon .


A mágneses energia csökkenti a gyulladásos folyamatokat és javitja a vérkeringést
A gyulladásos szövet pozitiv töltéseket bocsát ki. A negativ pólusú mágnes visszaállítja a természetes egyensúlyt javítja a vérkeringést, tágítja az ereket és így nagyobb vérmennyiség jut a sérült területre, amely segít a toxikus anyagokat eltávolítani Növeli az immun rendszer aktivitását a fehérvérsejtek oxigenizációjának növelése révén .
A mágneses mező úgy hat, mint antibiotikum csökkentve a savasságot és a mikroorganizmusok számára a túlélés lehetőségét.A magneses energia a stresszt csökkenti a melatonin termelése révén, mely stresszoldó és nyugtató hatású. Dr. William Philpott azt állítja, hogy a biomágneses terápia gyógyítja hallucinációt, pánikbetegséget anélkül, hogy a beteg mentális állapotát változtatná.I
IOrodalom:Applications of picotesla-range electromagnetic (Neurosci, 74(1-4), January-February 1994),


A sejtes mágneses rendellenességekért felelős különböző faktorok teoretikus és gyakorlati felsorolása

Természetes faktorok
Mesterséges faktorok
Kiváltott hatások
Napsugárzás
Röntgen sugárzás
Érzelmi stressz
Napfolt tevékenység
Cobalt 60
Hormonális egyensúlyzavar
Napfogyatkozás / Holdfogyatkozás
Jód anyagcsere problémája
melyet a pajzsmirigy működésében bekövetkező egyensúly felbmlása eredményez
A Hold fázisainak változása új Hold, teli Hold
Atomerőművek, melyek Stronciumot és Plutóniumot használnak.
Hiányos és kiegyensúlyozatlan tápanyagfelvétel
Zivatarok
A szines televizióból és számitógép monitorból származó káros sugarak.
Kozmikus sugárzás
Mikrohullámú sütőből származó sugárzások
Komoly sérülések
Röntgen sugárzás
Az élelmiszer adalékok
Egészségkárosító szokások pl alkohol és gyógyszer fogyasztás
Altalaj sugárzásai (káros földsugárzás)
Radioaktiv csapadék
Terhesség
Bizonyos kóborló besugárzott búza és más élelmiszerek
Menopausais időszak
Magas nyomású kabinok
Hang rezgések
Főzéshez használt aluminium edények

 

A biomágneses terápia biztonságossága
Tapasztalatok szerint egy egészség megörző hatású terápia, mely 2500 gauss alatt van 1000 gauss erősségű mágnes a legkedvezőbb hatású. viszont 3000 gauss erősség feletti mágnes alkalmazása egy rossz mágneses polaritás megválasztásával az egyensúly megbomlásához vezethet. Az erős mágneses erőtér alkalmazása ezért a kezelés nem lehet hosszabb, mint 30 perc egyszer kétszer naponta. és ekkor nagyon fontos a megfelelő pólus megválasztása.
Egy nő beteg haja, aki candida ellen kezelte magát az erős mágneses kezelés hatására elkezdett kihullani. Gyógyíthatatlan májrákos beteg erős északi pólusú mágnes esetén az utolsó napjait tünet és fájdalom mentesen töltötte. Hasonlóképpen 2 mellrákos nőbeteg morfium és egyéb fájdalomcsillapító nélkül töltötte utolsó napjait. Agytumoros betegek esetén a neodymium-mal való 3-szor 1 órás kezelés a tumor méretének csökkenését váltotta ki.

A MÁGNESES KEZELÉS ELLENJAVALLATAI:
Terhesség, epilepsia, pace maker vagy egyéb fém protézis viselése esetén nem javasolt a mágneses terápia alkalmazása, mivel ez utóbbiak elmozdulását okozhatja a mágnes. Nagy erősségű mágnes nem javasolt az agy, a szív, és a szem fölött.
A kezelés során gyógyulási krizis reakció léphet fel.
Mivel a mágneses kezelés stimuláló pozitiv hatásokat fejt ki a vérkeringésre, néhány beteg időlegesen rosszabodásra számíthat, mivel a toxinok felszabadulnak a szervezetből. viszketés allergiás reakció, hőérzet előfordulhat.
A mágnes összetétele
A legerősebb mágnes egy ötöd cobaltból és négy ötöd platinából áll. Más mágneses anyag aluminium, nikkel vas kobalt és vas tartalmú. A ferrit mágnes barium és vas karbonátból áll.

A mágneses mező
A mágneses mező az a terület, ahol a mágnes kifejti hatását, könnyen meghatározható egy iránytű segítségével

A mágneses pólus
Dr Albert Roy Davis megállapította, hogy Déli pólusból jövő elektronok az óramutató járásával egyirányban jobbra köröznek és mozognak, míg az Északi pólusból jövő elektronok az óramutató járásával ellenkező irányban mozognak balra. A mágneses energia egy spirál mentén mozog a végtelenségig.
Katód sugár vákumban Dr Davis fotót tudott készíteni az Északi és Déli pólusról. A Déli pólus elősegíti a a gyors növekedést termékenységet és melegítést míg az északi pólus enyhülést ad, hűt, nyugtat. Magokon vizsgálták a Déli pólus hatását. Megállapították, hogy a magvak gyorsabban nőttek, a földi giliszták fehérje tartalma magasabb lett.

AZ ÉSZAKI ÉS DÉLI PÓLUS TERÁPIÁS FELHASZNÁLÁSA

A polaritással kapcsolatosan ellentmondások vannak. Az Északi és Déli pólus megállapodás kérdése nem lehet tudni, hogy valójában melyik pólus az Északi és melyik a Déli.
Az 1930 as években azt tartották, hogy a negativ pólus egészség megőrző hatású, mig a pozitiv betegséget okoz. Jó hatásokról számoltak be szívelégtelenség és daganatos betegségek esetén A mágneseses párna jó alvást biztosít és csökkenti a betegségek kapcsán fellépő fájdalmat.
Dr. William Philpott szerint a különböző pólus hatásai nem egyformák

Az Északi (Negativ) pólus hatásai a következők:

 • fájdalomcsillapító
 • puffadás gátló hatás
 • növeli a szövetek oxigén szintjét
 • A szövetek alkalikus pH-ját elősegíti
 • segíti a pihentető alvást
 • növeli a szöveti oxigén szintjét
 • Idegnyugtató hatás
 • a káros szokásokról való leszokást elősegíti.

Déli (pozitiv) pólus hatásai a következők:

 • növekedés fokozó
 • izzadást elősegítő,
 • szöveti savasodást elősegíti
 • csökkenti a szövetek oxigén szintjét
 • kevéssé nyugodt alvást biztosít
 • növeli a puffadást
 • A szövetek savasságát elősegíti
 • Csökkenti a szövetek oxigén szintjét
 • Kevéssé pihentető és nyugodt alvást biztosít
 • Nyugtalanságot idéz elő

Daganatsejtekkel végzett kisérleteknél kimutatták, hogy a daganatsejteket tartalmazó tenyész edény Északi mágneses pólusán a sejtszaporulat drámai csökkenést mutatott, míg a Déli pólusnál a sejtproliferáció nőtt. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a mágneses matracok mind Északi és mind Déli mágneses mezőt adnak a testnek tehát nem egyértelmű pozitiv hatásuk.
Dr. Zimmerman az Északi és Déli pólus változó térbeli elhelyezését alkalmazza, koncentrikus kör és négyszög alakú mágneseket alkalmazva
Tapasztalatok szerint az Északi pólus hűtő, nyugtató, feszültség oldó hatású. Ez megfelel a tradicionális kinai gyógyászat meghatározásában szereplő Yin-nek, mely negativ polaritást jelent. A Déli pólus melegítő, stimuláló és energiát koncentráló hatással rendelkezik. A pozitiv és negativ tapasztalatok nem minőségi definiciók. kapcsolatot írnak le az ellenpólusok között egymáshoz és külső sajátosságokhoz viszonyítva.

DÉLI PÓLUS Javallat Elenjavallat
  Erősítés, melegités, felépítés  
  Yang természet
Fájdalom, gyengeség, fázás, hiánybetegség, alacsony anyagcserefolyamatok esetén alacsony energiaszint és gyenge emésztés alacsony energia szint gyenge eméstztés, gyenge immun rendszer
 
ÉSZAKI PÓLUS Tisztító, detoxikáló,hűtő hatású Teremészetére nézve Yin .Akut fájdalom (éles vagy égő), melyet hő gyulladás élénk fokozott anyagcserefolyamatok magas vérnyomással kapcsolatos betegségek problémák álmatlanság, idegesség, fertőzés és gyulladás Nem alkalmazható hideg, alacsony anyagcsere és gyengeség esetén
Északi és Déli pólus együttes alkalmazása Amikor fájdalom, fertőzés és más feltételek arra a pontra ér, hogy testben mind a pozitiv, mind a negeativ energiák hiányzanak a teljes gyógyuláshoz.
Ez visszadható ha az Északi és Déli pólust váltakozva alkalmazzuk az érintett területen. Ez az alkalmazás akkor használható, ha a fájdalom nagy területet fog körbe. Ez az alkalmazás akkor szükséges ha mind a Yin mind a Yan hiányzik

Különösen hasznos ez a kezelési mód, ha ha a fájdalom nagyobb területet érint.

Az Északi pólus gátló és fájdalomcsillapító hatású. Lecsökkenti a sejtek anyagcsere folyamatait.
Kezdeti gyulladásos folyamatok esetén használatos.
7000 gauss energiájú Északi pólus alkalmazása visszatartja a baktériális fertőzést és a szöveti regenerációt. Az Északi pólus tüdő karcinoma sejtek osztódását gátolja. Az Északi pólus normalizáló hatást fejt ki. A Déli pólus melegítő , tonizáló és növeli a sejtek anyagcseréjét.
Mivel a Déli pólus serkenti a növekedést, nem használható daganatos betegségek esetén. bakteriális és vírusos fertőzés esetén sem. 7000 gauss esetén a mágneses kezelés extrém módon hatásos.
A test jobb oldalán a bioelektromosság erősebb. A több Yin energia gátló hatású. Ha a Yin gátló energia hiányzik a bal oldali Yang stimuláló bioelektromos energia kerül túlsúlyba. ennek következtében hiperaktivitás lép fel, mint a magas vérnyomás, pajzsmirigy túltengés, szívdobogás érzés és savasodás léphet fel. Ekkor a jobb csukló belső oldalán való Yang Déli mágneses pólus alkalmazása után aszervezet egyensúlya és a harmoniája visszatér.
A kronikus izületi fájdalom bipoláris kezelést igényel. A nagyobb szervek a máj és a vese kezelése szintén jobban reagál a bipoláris kezelésre. A törések gyors gyógyulásához legalább két pólus alkalmazása szükséges. A Déli pólust a törés felső oldalán, míg az Északi pólust a törés alsó felén alkalmazzuk.

Bipoláris mágnes terápiás alkalmazása


A váltakozó polaritású mágnest elsőként Amo Lastke vezette be. Megfigyelte, hogy amikor a bipoláris mágnest alkalmazta a fájdalmas terület felett a fájdalom csillapodott és a gyógyulási folyamat beindult a töltött részecskék eredményeképpen (a vérben lévő elektrolitok) az elektromos erőtérre merőlegesen. Ezt az ún "Hall effect"-nek nevezzük. Ha az Észak-Déli Pólust merőleges csíkokban helyezzük el az optimális hatás azokra az erekre fejti ki leginkább hatását, melyek közvetlenül keresztezik a a bipoláris Észak-Déli mágneses csíkokat.
A csíkokat különböző acupunkturás pontokra helyezve jó terápiás hatást érhetnek el

A nagyméretű mágnesek alkalmazása

Vas, ferrit mágneseket az ipari mágnesek gyártóitól vásárolják különböző méretüek és nagyon erősek 1000-3600 gauss értéket is elérhetik. pl a mágneseket a ruházathoz csatolva árusíthatják és erőssége 2000-3000 gauss is lehet. Professzor Goesta Wollin a Nemzetközi Orvosi Kutatóközpontban kifejlesztette az un. Rák Spirál Teoriát. Professor Wollin felfedezte az általános rák spirált. A szupermágnest a daganatra helyezik a Déli pólust a thymusra helyezik naponta háromszor fél óra kezelést javasolnak, míg a daganatot az Északi pólussal kezelik. Az Északi pólust hosszabb ideig a daganat felett hagyják. A mágneses rudacskákat a pólus megfelelő jelölésével használják az érintett területen egy órán kersztül kétszer háromszor naponta.
Mágneses párnák alkalmazása
Körülbelül 800 gauss erősségű mágnest tartalmaznak. Jól használhatóak alvászavarok, nyak és vállak fájdalma esetén, mivel stimulálja az energia centrumot és serkenti a véráramlást és a nyirokkeringést. Ez azért figyelhető meg, mivel a mágnes hatására a véráramlás fokozódik és így a toxikus anyagok könnyebben kiürülnek a szervezetből. Minden nyolcadik japán használ mágneses párnát matracot alvás közben.

Mágneses labdák alkalmazása
Nagyon alacsony mágneses energiával rendelkeznek Végiggurítva a testen csökkentik az izületi fájdalmakat mind a kézen mind az ujjakon.

Elektromágnes alkalmazása
Háziorvosi rendelőkben és kórházakban csont, hegszövet, derékfájás, rheuma és sport sérülések esetén lehet alkalmazni. Sport orvosok elsőként alkalmazták az orvosi mágneseket. Az elektromágnesek és az állandó mágnesek alkalmazása esetén a gyógyulás időtartama ficam, insérülés és izom sérülés esetén csökkent. Különösen alkalmas a fájdalom csökkentésére

Mágneses ékszerek alkalmazása
A nyakláncokat alkalmazzák a vérnyomás a szíműködési rendellenességek, angina esetén.
Karperec és gyűrű a vérnyomás szabályozására kar és kéz fájdalom csökkentésére alkalmazható. 1600 és 5000 gauss erősség között alkalmazható.
A magnetit természetesen előforduló vas közet. A mágneses erőssége 300 és 700 között van. Az ókori társadalmakban nyaklánc. viselése karkötő vidselése különböző terápiás céllal történt. Az egyiptomiak úgy hitték, hogy a mágnes elosztja az energiát oldja a fejfájást, torokfájást, és fenntartja az egészségi állapotot. Kleopátra csiszolt magnetitet viselt a fején hogy szépségét megőrizze.a.

A teljes test biomágneses kezelése

A biomágnesességet arra használják, hogy szisztémásan kezeljék az egész szervezetet az akupunkturás pontokon melyek úgy ismertek mint a fájdalom vezérlő pontok.
Különbségek vannak a felső pontoktól az alsó és a jobbtól a bal pontokig. A felső mellkas reagál sokkal pozitívebben reagál a kiáramló energiára.
Egyensúly megbomlása esetén bőrsérülést, idegességet, szem, fül, orr, torok és tüdő problémákat, valamint vérnyomás problémákat is okozhat. A köldök alatti terület többnyire kiterjedtebb és ez a terület Déli concentrált és alapozó energiát igényel. A test jobb oldala sokkal pozitívabb és északi pólust igényel, míg a bal oldal negatív Déli mágnest igényel.

A mágneses víz
Lourde és Sedona Arizona területén lévő szent helyeken a mágneses energia sokkal erősebb mint más helyeken. Negativan töltötté válik a víz a homok kvarc kristályain való áthaladás után ezen belül és oxigénnel telített lesz Ez a víz képes elpusztítani a kórokozókat és erősíti az immun rendszert. Sok hydroxil ion képződik, amely más lugos részecskék képződését idézi elő így a víz pH-ja Ez a kezelt víz oxigénnel telítetté válik képes a kórokozók elpusztítására és serkenti erősíti az immun rendszert. A víz hőmérséklete, felületi feszültsége, viszkozítása elektromos vezetőképessége változik és mágnese energiája 7000 gauss lesz. Ez a nagy energia elegendő a ráksejtek elpusztításához (Bartefoot and Reichí). A rák az Arizonában élő Hopi indiánok körében és a Pakisztánban élő hunzai népek körében nem ismert, mivel ők a helyi vizet isszák mely gazdag rubidiumban és káliumban, míg a hunzai nép vize céziumot és káliumot tartalmaz. Ezek az lugos ásványok a toxikus savasság kialakulását megakadályozzák és növelik a pH-t.
Az oxigénben dúsított környezet pusztítja a tumorsejteket. Ha a vízet Észak Déli pólusú mágnes között tartják közelítőleg 24 órán keresztül speciális Yin energiával telítődik és víz nyugtató és relaxáló lesz és feloldja a Yang energia stimuláló és egyesítő erejét. A gyógyteát a Déli mágneses pólushoz célszerű tenni egy órára fogyasztás előtt. Ha a teát gyulladásgátlóként nyugtatóként kívánjuk alkalmazni az északi pólushoz kell tennünk. A japánok speciális mágneses konténereket alkalmaznak a mágneses víz tárolására.
Mágneses betétek alkalmazása
A mágneses betétek az alsó végtagok keringését javítják. Erről a területről visszatérő energia nagyon fontos a szervezet számára.

Mágneses labdák alkalmazása

A test felszinén végig gurítva fájdalom csillapító hatással rendelkeznek.
Elektromágnesek alkalmazása
Elsősorban sérülések esetén és fájdalomcsökkentő célzattal alkalmazzák.
Mágneses ékkövek alkalmazása
Mellkasi fájdalmak, astma, szabálytalan szívverés esetén alkalmazzák. Kleopátra csiszolt mágneses ékköveket viselt feje körül szépségének megörzésére.
AZ EGÉSZ TEST BIOMÁGNESES KEZELÉSE
A biomágnessességet az akupunkturás pontokon a legjobb alkalmazni, mint tesszük azt a Balance terápia esetén melyek mint fájdalom kapcsoló pontok ismertek.
Irodalomjegyzék
The Anatomy of Biomagnetism by Albert Roy Davis Ph.D.
Medical Magnets, Nature's Healing Energy by Barbara Gordon
Magnet Therapy Theory and Practice by Dr. Neville S. Bengali
Discovery of Magnetic Health by George J. Washnis and Richard Z. Hricak,
Magnet Therapy by Holger Hannemann
Getting Started in Magnetic Healing and The Body Magnetic, both books by Dr. Burl Payne.
Healing Magnetism by Heinz Schiegl
Biomagnetic Handbook by Philpott, MD and Sharon Taplin
The Art of Magnetic Healing by Santwani
Magnetic Field Therapy Handbook by R. Allen Walls

A RÁKKELETKEZÉS FOLYAMATA ÉS KEZELÉSE MÁGNESES TERÁPIÁVAL

Szent-Györgyi Albert 1960 azt írta, hogy az élő sejtek elektromos készülékként működnek a membrán a rezgő funkciójával mint generátor működik, melyet ATP üzemanyaggal lát el.Azt írta, hogy a ráksejtet ahelyett, hogy idegen betolakodónak tekintjük úgy kell tekintenünk, mint egy sejtet, mely bajban van és segítséget kell nyújtanunk ahhoz, hogy visszatérjen a normális állapothoz. A normál sejtek nem osztódó sejtek membrán potenciálja a belső felszine mintegy 50-60 mV-tal negatívabb mint a külső felszine azaz a membránpotenciál (TMP) nagyon erősen polarizált Az öregedés során a membrán elvékonyodik és a TMP a normál szint alá zuhan Ezután -a membrán depolarizálttá válik és az ATP szintézis csökken. Amikor TMP 15 mV-ra leesik a mitozis beindul és a sejt osztódásnak indul. Ez normális sejtek esetén a sejtciklus során így működik endogén faktorok szabályozása révén, míg exogén káros hatások révén egy szabályozatlan sejtosztódás indul be és tumor alakul ki. A depolarizáció és a mitozis daganatképződés folyamatát eredményezi a sejten belüli natrium koncentráció hosszantartóan nő és a negativ ionok feleslegbe kerülnek a felszinen és savas molekulák a sejtmembrán külső falához kötődnek. A karcinogenezis során a negativ töltések a külső membránhoz kötődnek és egy negativ töltésű tokot képeznek a külső membránon. Ez taszítja a limphocitákat vörösvérsejteket és így megvédi a tumorsejteket az immun sejtektől, melyek őt képesek elpusztítani, Ha a külső membránt pozitívvá tesszük az immunsejtek el tudják pusztítani a tumorsejteket. A PMF hatására a külső membrán sokkal pozitivabbá válik, mint a belső rész és a tumor sejt az immunológiai védekező mechanizmusokra érzékenyebbé válik Ez a hatás szinergisztikus hatású a kemoterápiás kezeléssel
Cure szerint (1976) az onkogenezis oka a sejtmembrán depolarizációja, mely a negativ töltések feleslegének tulajdonítható a sejtek külső felszinén mely az aminosavak és ribonukleinsavak feleslegének tulajdonítható. A sejtek energia hiánya a rák egyik oka. A rák sejtek belső energia szintje csökken és ezért ha a Balance készülékkel mágneses energiát adunk a sejteknek valamennyi daganatsejtet csökkentjük
a) A mittokondriumok száma csökken és a sejt energia ellátottsága csökken. Az ATP képző funkció , azaz az oxidatív foszforiláció csökken, így az ATP formájában rendelkezésre álló energia mennyisége csökken.
b) A glikolízis mértéke nő kevesebb számú ATP molekula keletkezik és korlátozott számú ATP molekula képzódik, mely csökkent hőenergia képződéshez vezet.
A sejten belüli natrium ion koncentrációja nő a kálium ionhoz képest
A natrium nagyon erősen hidratálódik egy natrium ion legalább egy víz molekulát köt, és víz a belső energiát kiviszi.
A magas lesz a natrium ion koncentráció a külső kálium koncentrációhoz képest azaz sérül a Na/K pumpa hatékonysága 3 belső Na ion két külső kálium ionnal cserélődik ki.
A magas natrium koncentráció a membrán potenciálban csökkenést okoz -50 mV-ról -70 mV-ra. Ez az alacsony membrán potenciál a kimerült elemhez hasonlítható azaz a ráksejt energia szintje kevesebb mint 5 %-*a a normális sejtnek. Eza jelenség alátámasztja az energia deficiencia hipotézisét .
Úgy szemlélve a sejtmembránt, mint egy elektromos generátort a hatékonyságára és működési feltételeire vonatkozó mérések kidolgozása fontos. Pappas és társai mágneses indukciós generátor fejleszett ki nagyfrekvenciájú elektromos és mágneses mezőt generál és így ingerli a sejteket szöveteket. A készülék egyedi abból a szempontból hogy nagyon nagy energiát és rövid éles rezgéseket biztosít és a nagyságrendje nagyobb, mint más hasonló készülékek.
A készülék könnyen variálható és egyedi hatást fejt ki a tumorsejtek szaporodására és a tumor körüli érfejlődésre károsító hatást kifejtve. A statikus és váltakozó mágneses tér különböző variációi a következő hatásokat fejti ki
Elpusztítja a tumorsejteket
Újraéleszti a beteg sérült sejteket
Felgyorsítja a lágyszövetek gyógyulását
Elpusztítja a fertőző mikroorganizmusokat
A nagyon nagy intenzitású éles impulzusok nagy intenzítású mágneses rezgések a tumor sejteket hatékonyan pusztítják el. A megfigyelt sajátosság a tumorsejtek abból a sajátosságából adódik hogy a tumorsejtek membrán potenciálja alacsony. Ha ezt növeljük ez gátolja a sejtosztódást és az öregedés és a tápanyag hiány beindítja az apoptózis folyamatát és a daganatsejtek elhalnak
TMP( transmembrán potenciál) amellett hogy a sérült, fertőzött sejtek normális nyagcseréjét helyreállítja így az új sejtek differenciálódásához és a szövetek regenerációjához megfelelő energiát biztosít. Ezek az energiák növelik a membrán potenciált és a sejtek anyagcseréjét helyreállítva a sejtek energia szintjét optimálissá teszik..
Becker (1974) beszámolt a negativ ionok feleslegének semlegesítéséről, melyet a pozitiv feszültség alkalmazásával ért el. - Nordenstrom (1990) and Marino (1986) is hasonló hatást ért el

 • közvetlen egyedül és kemoterápiával való kombinációban ideális eljárás
 • Bizonyos frekvenciájú electromágneses stimulálás szintén jó és hatásos, de nem ideális megoldás. Mágneses impulzusok alkalmazása a szívritmus zavar keltése miatt veszélyes lehet ,csak normális R hullám esetén alkalmazható
 • Szinuszos mágneses mező alkalmazása kis gyermekekben nem megengedett, mivel elősegítheti a rákképződést A MIG nemcsak a ráksejteket pusztítja, de a mikroorganizmusokat és vírusokat is.


Ez a terápia mind a tumorsejtek számának csökkenését és az AIDS és más fertőző ágensek elpusztításához vezet,tehát megoldást jelenthet a rák kezelésében
A mágnesesség megoldást jelenthet a rák gyógyításában.
Mit tudunk a rákképződésben szerepet játszó faktorokról?
Hogyan fordíthatjuk meg a rákos folyamat elindulását? Ebben a mágneses energia segíthet.
Az emberi test elektromágneses töltéssel rendelkezik, a különböző. szervek töltéseiben különbségek vannak. A szervezet a saját mágneses töltését oxidáció útján nyeri. Az emberi test elektromágneses töltéssel rendelkezik, de a különböző mérések szerint az agy pozitiv, a perifériás idegrendszer negativ elektronmágnesességgel rendelkezik. A sérülés helyén pozitiv elektromágnesesség mutatható ki. A negativ mágneses tér jelenléte a gyógyulás ideje alatt nagyon fontos A negativ mágneses mező lugos kémhatást idéz elő. A molekuláris oxigén lugos környezetet igényel. A vér pH értéke 7,4. Ha a pH csökken, többféle betegség alakulhat ki. Pl savas pH izületi gyulladást az idegrendszerben pedig pszihózis kifejlődését okozhatja. A negativ mágneses mező fenntartja a lugos állapotot.
Mi is a kölönbség a normál sejt és a ráksejt között? 2 faktor, mely mindíg jelen van a rák keletkezés során az oxigén hiány és a savas pH. Az egészséges sejtek sok molekuláris oxigénnel rendelkeznek és lugos a pH értékük, míg a ráksejtek pH értéke savas és oxigén hiányosak Az egészséges sejtek sok ATP-t, azaz adenosine triphosphate molekulát tartalmaznak, melyek az oxidatív foszforiláció során képződnek A lugos pH biztosítja a nagy mennyiségű oxigén jelenlétét.Mind a mikroorganizmusok, mind a ráksejtek fermentáció útján termelik az energiát, mely mem igényel oxigént. A normális emberi sejtek képesek fermentáció útján is energiát termelni, de csak időlegesen Pl az izom sejtek erős sport tevékenység során fermentáció utján nyerik az energiát, de a két folyamat a fermentáció és az oxidáció soha nem lép fel párhuzamosan.

Hogyan alakul ki a savas állapot? A zúzódások, fertőzések, savasak. Minden változás, mely savasságot idéz elő hosszú távon rákot okoz. Az élelmiszerek reakciói immunológiai, nem immunológiai reakciók, minden fertőzés, betegségek, káros szokások mind a rákos állapot kifejlődését mozdítják elő. A másik fontos momentum az, hogy naponta hozzávetőlegesen 10000 sérülés éri a mi genetikai állományunkat azaz a DNS molekulát a karcinogén kémiai anyagok miatt. A DNS javítása alkalikus azaz lugos és oxigén dús környezetben lehetséges. Savas közegben ez a folyamat nem megy végbe. A ráksejt is sérül és savas környezetben reprodukálja önmagát és hibás, sérült DNS-ét.
A rák elleni küzdelem sarokpontja olyan körülmények létrehozása, melyek között a ráksejt nem tud létezni. Erre alkalmas a negativ mágneses tér, mely növeli az oxigén szintet.
De honnan tudjuk biztosítani az oxigént? Számos lehetőség van erre. Ez származhat tulnyomásos oxigénből,hidrogén peroxidból Mindegyik alkalmazása az oxigén sejtbe való diffúziójától, beáramlásától függ. Az oxigén diffúzió útján való sejtbe történő beáramlása folyamatosan nem lehetséges, mivel nem lehet folyamatosan túlnyomásos oxigén környezetben létezni és nem adhatunk ózont sem több hónapon át. Ha a sejtek megduzzadnak, nem tud az oxigén megfelelőképpen beáramlani a sejtekbe. Az oxidációs redukciós folyamatok során az oxigén szabad gyökre és savra redukálódik.
Az enzimek aminosavakból, vitaminokból és ásványi anyagokból állnak, melyek aktiválják őket. Az enzimek csak megfelelő erőtér mellett működnek
Ez a erőtér elektrosztatikus és elektromágneses mező lehet. Negativ mágneses tér esetén a spin elektronok az óramutató járásával ellentétesen mozognak. Az erőtér aktiválja az enzimeket a savasságot is megszünteti és felszabadítja az oxigént, mely a savakhoz kötődött. A kötött oxigén nem értékes addig amíg molekuláris állapotba nem jut. Akkor ismét funkcionál és több energiát szolgáltat.
A negativ mágneses tér energiát nyújt tehhez a folyamathoz. A negativ mágneses tér elpusztítja a ráksejteket. A ráksejtnek így nem lesz energiája, mivel lugos környezete lesz és az összes enzim jelen lesz a sejten belül ahhoz, hogy oxigén is jelen legyen. Ekkor már nem szükséges tovább adagolni az ózont, oxigént és hidrogén peroxidot. Az oxigénben dús környezet magában a sejtben képződik. Optimális lesz a sejtek pH-ja a ráksejtek invazív melanoma és prosztatarák csont metastázisa esetén jelentős fokú javulás következik be és a kemoterápia mellékhatásait is csökkenti.

MÁGNESESEN AKTIVÁLT ENZIMEK HATÁSA

Az enzimek aminosav láncokból állnak. Az oxidációs redukciós enzimek több enzim rendszeren keresztül képesek arra, hogy oxigént szabadítsanak fel és az oxigén radikálok hidrogén peroxiddá való átalakulását is elősegítik.Ez egy szokványos út arra melynek révén a a kataláz enzim a hidrogén peroxidot molekuláris oxigénné és vízzé alakítja. Az enzimek működéséhez szükség van kofaktorokra, ásványi anyagokból álló aktiváló anyagokra.
Az enzim -szubsztrát komplexum elektronnyelőként funkcionál, azaz képes eltávolítani az elektronokat az oxigénből. A negativ mágneses tér fenntartja a lugos környezetet a savas környezet kialakulását gátolja és az oxidációs redukciós enzimek aktivitását serkenti.
Míg a mágneses mező mindíg jelen van, addig az elektromos mező csak akkor van jelen, mikor az elektronok elmozdulnak. A külső mágneses tér az enzim működés folyamatát befolyásolja. A negativ mágneses tér növeli az enzimek szubsztát kötő képességét és növeli a katalízis folyamatát, azaz az ezim működését. A pozitiv mágneses tér segíti a savas enzimek működését, míg a negatív a lugos enzimek működését segíti elő.
A negativ mágneses tér megfelelő pH-t nyújt ahhoz, hogy a savakban kötött oxigén hidrogén peroxid és szuperoxidok fiunkcionális oxigénné való visszalakulását segíti. A molekuláris oxigén az oxidativ foszforiláció révén plusz energiát szolgáltat és megfelelő környezetet biztosít a gyógyuláshoz a DNS-ben rejlő hibák kijavításához, a fertőzésekkel szembeni védekezéshez a toxikus anyagok lebontásához és daganatsejtek elpusztításához.

A negativ mágneses tér az oxido-redukciós folyamatokat serkenti, melyek a kötött oxigént molekuláris oxigénné alakítják. A negativ mágneses tér magnetométerrel mérhető azonosítható.
A toxikus savak fő forrásai:
1, az oxidációs redukciós folyamat végtermékei
2, baktériumok, vírusok, gombák toxikus anyagai
3, A daganatsejtek által termelt toxikus anyagok.
A negativ mágneses tér által aktivált oxido- redukciós enzimek megfordítják ezeket biológiailag ártalmas folyamatokat és megfelelő környezetet biztosítanak a gyógyuláshoz a DNS-ben rejlő hibák kijavításához, a fertőzésekkel szembeni védekezéshez a toxikus anyagok lebontásához és daganatsejtek elpusztításához.
Dr Becker megállapította, hogy a szervezet által biztosított negativ mágneses tér a gyógyulási folyamatot serkenti. A gyógyító mágneses energia a ráksejteket elöli és a hegmentes gyógyulást is elősegíti. A savas hypoxiás állapot szükségszerű a daganat kifejlődéséhez. A DNS molekula sérülése elsődleges szerepet játszik a rák kialakulásában. Abban az esetben, ha a bázikus és oxigénben dús környezet negativ mágneses térrel párosul, a gyógyulás folyamata beindul. A gyógyulás során a sejtosztódás folyamata is megfelelő lesz. A gyógyulás során a szervezet a negativ mágneses teret koncentrál Ez a negativ mágnesesség szabályozza a normális gyógyulási folyamatot és elpusztítja a ráksejteket.
Irodalomjegyzék
Panos T. Pappas, Ph.D.* and Charles Wallach, Ph.http://www.papimi.gr/ EFFECTS OF PULSED MAGNETIC FIELD OSCILLATIONS IN CANCER THERAPY Adams, G. E., (1986), Radiation Carcinogenesis, Introduction to the Cellular and Molecular Biology of Cancer, Eds: L. M. Franks and Teich, Oxford Univ Press pp 277-305
Apell, H. J., (1989), Electrogenic Properties of the Na/K pump, J Membrane Biol 110(2):103-14, Medline 90040665
Becker, R. O. et al, (1974), The Role of Electrical Potential at the Cellular Level in Growth and Development, Ann NY Acad Sci 238:451-7, Medline 75071505
Cone, C. D., (1985), Transmembrane Potentials, CRC Press, Boca Raton, p 117
Cone, C. D., (1971), Unified Theory on the Basic Mechanism of Normal Mitotic Control in Oncogenesis, J Theor Biology, 30:151-81
Cone, C. D. Jr., (1974), The Role of Surface Electrical Transmembrane Potential in Normal and Malignant Mitogenesis, Ann NY Acad Sci 238:420-35, Medline 75071502
Cone, C. D. Jr., (1970) Variation of the Transmembrane Potential Level as a Basic Mechanism of Mitosis Control, Oncology, 24(6):438-70, Medline 71087791
Cove, G., (1990), Membrane Electrostatics, Biochim Biophys Acta 103(3):311-82, Medline 91027827
Cure, J. C. (1992), Cancer: An Electrical Phenomenon, The Human Dimensions Institute
Cure, J. C. (1976), Sialic Acids, Chemistry, Metabolism and Function, Eds. A. Rosenberg and C-L Schengrund, Plenum Press NY
Deroberts, E. D. P., (1980a) Cell and Molecular Biol, pp 427-29
Deroberts, E. D. P., (1980b) ibid p 757
Dimdi, L. J., (1985), Physical Mechanism of the Activation of Oncogenes, Prog Clin Biol Res 172:343-56, IMD 8505
Fansan, Zhu et al, (1992), Development and application Research for Instrument of R-Wave Synchronizing Electric Pulses [in] Treatment for Cancer, Dept Bioengineering, Huazhong Univ of Science and Tech, Wuhan, China
Livingston, V. and E. G. Addeo, (1984) The Conquest of Cancer, Franklin Watts Publisher
Marino, A. A. et al, (1986), Electrical Treatment of Lewis Carcinoma in Mice, J Surg Res 41:198-201
Mattman, L. H., (1974), Cell Wall Deficient Forms, CRC Press, Cleveland
Moore, W. K., (1972), Physical Chemistry, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NY
Nieto-Frausto, J., P. Luger and H. J. Apell (1992), Electrostatic Coupling of Ion Pumps, Biophys J 61(1):83-95, Medline 92173097
Nordenstrom, B. (1983), Biologically Closed Electric Circuits, Nordic Medical Publications, Stockholm
Nordenstrom, B. et al, (1990), I. Electrochemical Treatment of Cancer; II. Effect of Electrophoretic Influence on Adriamycin, Am J Clin Oncology 13:75-88
Omote, Y., (1988), Experimental Attempt to Potentiate Therapeutic Effects of Combined Use of Pulsating Magnetic Fields and Antitumor Agents, J Jap Surg Soc 89(8):1155-66
Pappas, P.T. (1992), current patents: USA 5,068,039; OBI 1000007 & 1000093; OBI patents pending 92010030.9 & 8900016.3
Pappas, P.T. (1990a) Proc Int'l Tesla Symposium, Colorado Springs
Pappas, P.T. (1990b), On the Ampere Electrodynamics and Relativity, Physics Essays, 3/3:211
Pappaspyrou, S. D. et al, (1991), Energy and Cancer, Physicos Cosmos 131:9-11
Schwartz, W. and L. A. Viselets, (1991), Variations in Voltage-dependent Stimulation of the Na/K pump in Xenopus Oocytes by External Potassium, Soc Gen Physiol Ser 46:327-38, Medline 91368231
Sersa, G. et al, (1992), Anti-tumor Effect of Electrotherapy Alone or in Combination with Interleukin-2 in Mice with Sarcoma and Melanoma Tumors, Anti-Cancer Drugs 3:253-60
Sheer, D., (1986), Chromosomes and Cancer, Intro to Cellular and Molecular Biology of Cancer, Eds: Franks & Teich, pp 225-45, Oxford University Press
Sturmer, W. et al, (1991), Charge Translocation by the Na,K-Pump, J Membrane Biol, 121(2):141-61 and 163-76, Medline 91350166 and 91350167
Szent-Gyorgyi, A., (1976), Electronic Biology, Marcel Dekker NY
Szent-Gyorgyi, A., (1968), Bioelectronics, Academic Press NY
Szent-Gyorgyi, A., (1960), Introduction to Submolecular Biology, Academic Press NY
Wallach, C., (1993), unpublished reports of rapid elimination of pneumocystis Carinii, Kaposi's sarcoma, intestinal bacterial infections and the killing of other infectious microorganisms by MIG irradiation treatments at the International Pain Research Institute, Los Angeles
Yunis, J. J., (1983), Chromosomal Basis of Human Neoplasia, SCIENCE 227-35
Abrams, A. (1913) Human Energy. San Francisco: Borderland Sciences.
Collins, J.C. (2000) Water: The Vital Force of Life. Kinderhook, NY: Molecular Presentations.
Davis, R.D. and Rawls, W.C., Jr. (1996) Magnetism and Its Effects on the Living System. Metairie, LA: Acres, U.S.A.
Ganong, W.F. (1993) Review of Medical Physiology (16th Ed.). Norwalk, CN: Appleton & Lange.
Gerber, R. (1996) Vibrational Medicine. Santa Fe: Bear & Co.
Oschman, J.L. (2000) Energy Medicine: The Scientific Basis. Edinburgh: Churchill Livingstone.
Marieb, E.N. (1995) Human Anatomy and Physiology (3rd Ed). Redwood City, CA: Benjamin/Cummings.
McCance, K.L. and Huether, S.E. (1994) Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children. St. Louis: Mosby.
Philpott, W.H. and Kalita, D.K. (2000) Magnet Therapy. Tiburon, CA:Alternative Medicine.com Books.
Pischinger, A. (1975) Matrix and Matrix Regulation. Brussels: Haug International.
Sherwood, L. (1997) Human Physiology: From Cells to Systems . (3rd Ed.) USA: Wadsworth.
The Scientific Study of Bioenergy Healing: Is it Real or is it Just the Placebo Effect? Excerpts from Gerber, Richard (1988). Vibrational Medicine, Santa Fe, NM: Bear & Co.

A MÁGNESESSÉG HATÁSA A SEJTEKRE

Az emberi élet a természet energia eredményeként jött létre amely úgynevezett "Élet Energiává"
alakult. Ehhez két elengedhetetetlen komponens szükséges a mágnesesség és a víz.
E kettő képes arra, hogy a kölcsönhatásuk révén hatásos energia forrást képezzen.
A mágneses energia a szervezett vízmolekulák között hidakat hoz létre és így
változtatja a víz tulajdonságait ,azaz a víz felületi feszültségét csökkenti, növeli a sejtek pH-t
és lugossá teszi a sejteket
Az élő sejt leegyszerüsítve egy nagy molekulának tekinthető, amelyben a matrix anyag
vízzel együtt fordul elő. Az élő sejtet alkotó molekulák ionos kötéssel kapcsolódnak
össze pozitiv és negatív töltéseket tartalmazva.
Az elektronok az atommag körül keringve ellenállnak a pályájukat zavaró hatásoknak
és így saját mágneses térrel rendelkeznek. Az atomok az elektron spin révén az elektronok miniatür
mágnesként hatnak.
Ha szomszédos elektronok pólusa ugyanabban az irányban áll, az anyag mágnesessé válik.
Az instabil elektronok a sejtekben keresik párjukat, hogy stabillá váljanak, a sejtek körül keringve olyan elektronokat keresnek, melyek stabilizálják őket, onnan vesznek el elektronokat ahol találnak, pl a stabil sejttől. Amikor a sejt elveszti elektronját meghal és "feláldozza magát a tolvajnak". Igy további aktiv radikálok képződnek és egy nem stabil mágneses aktivitás jön létre, mely egy elektron kiegyenlítetlenséget eredményez és az aktiv radikál agressziven keresi a másik elektront és további felborult egyensúlyú sejtek keletkeznek.
A mágnesesség stabilizáló hatást fejt ki a sejtek működésére A mágnesesség visszaállítja a sejtek elektron stabilitását és a sejt elektronjai kiegyenlítetté válnak. A mágnesezett víz az elvesztett elektronokat visszaadja a sejteknek ennek révén a toxikus kezelések kapcsán fellépő mellékhatások csökkennek és a sejtekben lévő toxinok kiürülnek a szervezetből.


2.ábra.A sejt szerkezete.
Az állati sejtek fő alkotó elemei a sejtmembrán a sejtmag a mittokondriumok, az endoplazmatikus retikulum a citoszkeleton a citocentrum.


A mágneses energia hatása a sejtmembrán működésére

CeMinden sejtet membrán határol, mely komplex strukturának tekinthető. A sejtmembrán alapja egy lipid kettős réteg.

3.ábra. A sejtmembrán kettős rétegét alkotó lipid réteg ábrázolása
A lipid kettős réteg egy víz taszító azaz hidrofób és egy vizet vonzó hidrofil részből áll. A hidrofob rész a membrán belső részén, míg a hidrofil rész a membrán külső a vízoldékony anyagokat tartalmazó részen helyezkednek el.

4.ábra. A sejtmembránt alkotó hidrofil és hidrofob részt tartalmazó lipid molekulák
Ez a kettős réteg nagy felbontású elektron mikroszkóppal mutatható ki.

5.ábra A sejtmembrán lipid kettős rétege elektronmikroszkóppal

6.ábr. A sejtmembránt alkotó molekulák.
A kettős lipid membrán receptorokat, pórusokat, enzimeket foglal magában, melyek a lipid membránba beágyazódva helyezkednek el és a különböző ioncsere folyamatokban és különböző anyagok sejtbe való bejutásában részt vevő fehérje molekulák.
Ez a komplex membrán struktura teszi lehetővé sejtmembrán fő funkciójának ellátását azaz az ioncsere mechanizmust . A natrium- kálium és calcium ion egyensúly fenntartása a sejtmembránban található un ion csatornákon keresztül zajlik.

7 .
ábra A sejtmembránban elhelyezkedő ion csatornák modellje
A nátrium és a glukoz a sejtbe bejut. A sejtmembránon a kálium -natrium ioncsere megy végbe, melynek révén a natrium kaliummal kicserélődik A kálium a sejtbe belép, míg a natrium kiáramlik a sejtből. Ezenkívül a sejtmembránon a kálium-hidrogén ioncsere is zajlik melynek révén a sejtek pH értéke állandó marad. Mikor a hidrogén bennt marad a sejtben acidózis lép fel. A víz ozmozis nyomás révén halad át a sejtmembránon. Amikor a sejt egyensúlyi állapotba kerül, az ozmozis révén kiegyenlítődnek az ionok és a sejt minden részében hasonló lesz az ion egyensúly. Ez a folyamat bioenergiát igényel. A fő meghatározó komponens a víz és a biomágnesesség közötti kölcsönhatás.
Az emberi test megfelelő só és víz háztartásának fenntartásában az extracelluláris vagyis a sejten kívüli térnek is fontos szerepe van, mely kivédi a sejtek megduzzadását és zsugorodását. A sejteket körülvevő struktura a sejten kívüli matrix. Az extracelluláris tér a legnagyobb része a szervezetnek. A sejtek táplálásában, az immunrendszer a nyirokrendszer működésében is résztvesz és a sejtek közötti kommunikációt serkenti.
A mágneses energia bevitelével helyreállított biomágnesesség megnöveli az ionok sejtmembránon való átáramlását és ez biztosítja a sejtek egészséges voltát és stabilitását.
A dehidráció azaz a kiszáradás egyik fő faktora az öregedésnek és az öregedés okozta betegségeknek. A mágnesezett víz növeli a sejten belüli hidratáltságot és így lassítja az öregedés folyamatát.

A MÁGNESES ENERGIA HATÁSA A SEJTMAGRA

8.ábr. A sejtmag szerkezete
A sejtmag az egyik legfontosabb szerv a sejten belül. Dupla membránnal körülvett szerv, mely a genetikai kódot azaz a DNS-t tartalmazza. A sejtmag membránján pórusok helyezkednek el, melyen át a megszintetizált RNS kijut a citoplazmába. A nukleolusz riboszomákat képez, melyek a fehérje szintézishez nélkülözhetetlenek.A DNS minden sejtben egyforma, de néhány gén kikapcsolt állapotban van a sejttípustól függően. Amikor a sejt osztódik a DNS és a DNS-t körülvevő fehérje kromoszómákká kondenzálódik. A sejtosztódás négy fázist aprofázist a metafázist anafázist és a telofázist foglalja magába. A sejtosztódás révén történik az örökítő anyag átadása az ujjonan képzödő sejtbe. Ennek során a DNS szerkezete jelentős strukturális változáson megy keresztül

A sejtosztódás folyamata

Profázis a sejtosztódás első fázisa.A sejtmag megduzzad kromoszómák képződnek minden kromoszóma megduplázódik A sejt előkészíti magát a sejtosztódáshoz.. A centroszóma is megduplázódik és a sejtmag 2 pólusára vándorol
Metafázis A mikrotubulusok hálózatot képeznek és a kromoszómák az egyenlítő síkjában helyezkednek el.
Anafázis A kromoszóma párok elkülönülnek és a sejt ellekét pólusára vándorolnak. Mindkét sejt ugyanazokat a kromoszómákatt azaz ugyanazt a genetikai állományt tartalmazza. A sejtmembrán megnyúlik és az egyelnlítői síkban a sejt átmérője csökken.
Telofázis Új sejtmembrán képződik a sejtmag körül és 2 új sejt képződik. A kondenzált kromoszómák DNS tartalma letekeredik és a nucleolus ismét láthatóvá válik. Minden sejt 1 pár kromoszómát tartalmaz.

A DNS és a mágnesesség

A mágnesességnek nagy szerepe van a DNS molekula szerkezetének alakításában.A DNS a sejtmagban helyezkedik el. A DNS, mely cukor foszfát váz vázból épül fel és a genetikai kódot hordozza mely az öröklődésért felelős és megfelel a kódnak, mely a specifikus fehérjék szintézisének kódja.

sugar-
phosphate-
sugar-
phosphate-
sugar-
phosphate-
sugar-
phosphate-
...
G
A
C
T
...
|
|
|
|
|
C
T
G
A
...
sugar-
phosphate-
sugar-
phosphate-
sugar-
phosphate-
sugar-
phosphate-
...

11.ábra A DNS molekulát alkotó elemek

A DNS molekula dupla hélixet alkot, mely spirál lépcsőként helyezkedik el és 4 bázisból épül fel. (adenin=A, guanin=G, cytosin=C, thymidin=T).Amolekula belsejében lévő nukleinbázisokat hidrogén híd kötések kapcsolják össze Az adenin thimidinnel és a guanin citozinnal kapcsolódik és a molekula külső részén húzódó cukor-foszfát vázzal együtt a DNS molekula egy kettős spirált alkot. Ez a Watson- Crick modell, melyért a feltalálók Nobel díjat kaptak


12. ábra A DNS kettős spirál


A dupla hélix képes 2 szálra bomlani és mindegyik képes a komplementer szálat ujra képezni. Ez a folyamat a sejtosztódás alapja. De hogyan képes a DNS egy fehérje molekulát létrehozni? A fehérjék aminosavakból épülnek fel és egy fehérje többezer aminosavból áll. A sejtmagban egy másik fajta nukleinsav azaz az RNS is előfordul Az RNS a DNS-től a ribóz tartalmában különbözik. A ribóz eggyel több oxigén atomot tartalmaz, mint a DNS -ben lévő dezoxiribóz.
Minden aminosavat egy 3 bázisból álló bázis triplet határoz meg és minden egyes fehérjének sprecifikus bázis sorrendje van.
Az 13 ábrán láthatjuk az egyes aminosavakat meghatározó bázis hármasokat azaz a genetikai kódot a 7. ábrán pedig a szervezetben előforduló aminosavakat szerkezetét láthatjuk

U
C
A
G
U
UUU Phe
UUC Phe
UUA Leu
UUG Leu
UCU Ser
UCC Ser
UCA Ser
UCG Ser
UAU Tyr
UAC Tyr
UAA End
UAG End
UGU Cys
UGC Cys
UGA End
UGG Trp
C
CUU Leu
CUC Leu
CUA Leu
CUG Leu
CCU Pro
CCC Pro
CCA Pro
CCG Pro
CAU His
CAC His
CAA Gln
CAG Gln
CGU Arg
CGC Arg
CGA Arg
CGG Arg
A
AUU Ile
AUC Ile
AUA Ile
AUG Met
ACU Thr
ACC Thr
ACA Thr
ACG Thr
AAU Asn
AAC Asn
AAA Lys
AAG Lys
AGU Ser
AGC Ser
AGA Arg
AGG Arg
G
GUU Val
GUC Val
GUA Val
GUG Val
GCU Ala
GCC Ala
GCA Ala
GCG Ala
GAU Asp
GAC Asp
GAA Glu
GAG Glu
GGU Gly
GGC Gly
GGA Gly
GGG Gly

13.ábra A genetikai kód

Name
Symbol
Mass (-H2O)
Side Chain
Occurence (%)
Alanine
A, Ala
71.079
CH3-
7.49
Arginine
R, Arg
156.188
HN=C(NH2)-NH-(CH2)3-
5.22
Asparagine
N, Asn
114.104
H2N-CO-CH2-
4.53
Aspartic acid
D, Asp
115.089
HOOC-CH2-
5.22
Cysteine
C, Cys
103.145
HS-CH2-
1.82
Glutamine
Q, Gln
128.131
H2N-CO-(CH2)2-
4.11
Glutamic acid
E, Glu
129.116
HOOC-(CH2)2-
6.26
Glycine
G, Gly
57.052
H-
7.10
Histidine
H, His
137.141
N=CH-NH-CH=C-CH2-
|__________|
2.23
Isoleucine
I, Ile
113.160
CH3-CH2-CH(CH3)-

14.ábra szervezetben előforduló aminosavak

A fehérje szintézis folyamata
A DNS-ről átírt messenger RNS "hírvivő" szerepet játszik és képes a DNS kódot kiszállítani a sejtmagból a citoplazmába. hozzákapcsolva magát a riboszómákhoz ahol a fehérje szintézis zajlik. Minden egyes aminosavat egy specifikus ún. "szállító" RNS szállítja a riboszómához. Ott az aminosavak sorban állnak egy adott fehérje aminosav sorrendjének megfelelően és a megfelelő enzimek összekapcsolják a mRNS ben kódolt bázisorrendnek megfelelően. A fehérje szintézis megkezdését "start" kódon és befejeztét az "end" kódon jelzi E folyamat során a kromoszómában található gén meghatározza a különböző fehérje komponensek szintézisét.

15.ábr. A fehérje szintézis folyamata a riboszómákon


A fehérje szintézis folyamata valójában ennél sokkal komplikáltabb, mivel a gén működést szabályozó és gátló faktorokat tartalmaz. Ezt a 16. ábrán lévő gátló és stimuláló faktorok mutatják .

16. ábr.Typical structure of a eukaryotic mRNA gene.

16.1 ábr A fehérjeszintézist szabályozó faktorok.


A nukleoszómák tovább komplikálják a folyamatot. A nukleoszómában lévő dupla hélix DNS fonala egy másik fajta hélixet képez, az úgynevezett szuper hélixet és a tengely körül speciális fehérjék, az un. hisztonok helyezkednek el, melyek biztosítják azt, hogy a gének egyes helyeken aktívan működjenek míg másutt gátoltak.legyenek. A fehérjeszintézis folyamata egy komplex folyamat, melynek során a DNS szétnyílik egy un. hurkolási folyamat révén. Ennek révén a DNS molekula egy része átíródik azaz RNS és végül fehérje képződik belőlük. míg az intron szakasz használaton kívül van és használhatatlan üzenetet hordoz.
Ezért az intron kimarad a DNS és RNS közötti átirási folyamatból amelyet úgy jellemeznek, mint intron kapcsolódás. 90 % -a a teljes DNS molekulának nem kódol semmit és senki nem tudja, hogy a sejtek miért tartanak ilyen "halott" DNS molekula tömeget magukban illetve még nem fedezték fel funkciójukat. Lehetséges hogy ez egyfajta parazita molekula?

A mágneses tér hatása a génműködésre


A mágneses tér aktiválja a gén működést serkenti a DNS átírását RNS-re kb 20 Hz körüli dózisban alkalmazva. A mágneses tér közvetlenül stimulálja a DNS átírását messenger RNS-re kinyitva a dupla hélixet és serkenti a DNS megduplázódását is. A sejtek megfelelő működéséhez fontos a DNS hidratáltsága. Ha nem hidratált a DNS szerkezete felbomlik és véletlenszerű alakot, strukturát vesz fel. Másszóval a DNS elveszíti normál funkcionális sajátosságait. A DNS a vízzel együtt, hidratált állapotban meghatározza a DNS alakját és így a fehérjeszintézis folyamatát. Ha szerkezete változik akkor a fehérje szintézis is sérül és az enzimek működése nem lesz megfelelő ezért a szervezet működésében hibák keletkeznek.
Sejttenyészetben 60 Hz elektromos mágneses tér hatása növeli a DNS transzkripcióját.
A mágneses mező az embriókban mutációkat okozhat, azonban E vitamin adagolása mellett ez a hatás elmarad. mivel az E vitamin a szabadgyököket megköti.
Miért is érzékeny a DNS a mágneses térre? Ennek magyarázata az, hogy a DNS sav és elektromosan töltött molekula egyik ponton pozitiv a másik részen negativ és így dipolust képez, vagyis a DNS szerves elektromosan töltött makromolekula hasonlóan más makromolekulákhoz.
Hogyan hat a máneses tér a kromoszómákra? A kondenzált DNS a kromoszóma mint biológiai kódoló dipolusos mágneses rúdként működik Minden dipolus egy adott frekvenciával rezeg. Ez különösen az agyban az idegsejtek dipolusaival együtt és végtelen variációt nyujt. Hasonlóan a komputer működéséhez, ahol 128 bipoláris egység 1039 kombinációt ad.

17. ábra a, kontroll állapot b) c, mágneses tér hatása a mitózisra; A mitotikus orsófonalak és citocentrum mágneses erőtér az orsófonalak a c állapot felé rotálnak hatására változik tehát a mágneses erőtér nagy hatással van a sejtosztódásra

Az agy sejtjeiben lévő DNS és az endokrin sejtek DNS-e bizonyos geomágneses hatásokra érzékenyen rezonál és így az egyén érzékenyen reagál a bolygók a Nap mozgására az egész geokozmikus rendszerre

A BIOLÓGIAI ENERGIA ÉS A SEJTEK METABOLIZMUSA AZ ENZIMEK MŰKÖDÉSE

Minden élő szervezet energiát vesz fel és felhasználja a növekedéséhez. Ezt a folyamatot anyagcserének nevezzük. Az élet és az energia egyaránt dinamikus. Az energia átalakítás elengedhetetlen az élet minden formájához. Az anyagcsere során szénvegyületek lebontásából energia keletkezik, mely energia speciális, nagy energiájú foszfát kötésekben tárolódik és minden szervezet és a szervezet sejtjei ezekből a kötésekből nyerik a működésükhöz szükséges energiát.
Az anyagcsere folyamatokat enzimek szervezik, melyek fehérjemolekulák és időlegesen kapcsolódnak azokhoz a molekulákhoz, mellyel reakcióba lépnek. A sejtek ezeket a fehérjéket úgy használják, mint katalizátorokat ahhoz, hogy alacsonyabb energia szinten menjenek végbe a biokémiai folyamatok és így az életfolyamatok kevesebb energia felhasználásával gyorsabban menjenek végbe. Az enzim működése során a két molekulát megfelelő térbeli elhelyezkedésbe hozza és így a szükséges aktivációs energia csökken. Az enzim felgyorsítja a kémiai folyamatokat és meghatározó a sejtek anyagcsere folyamatai számára.
Több ezer enzim működik a szervezeten belül. Az enzimek működése a fehérjék térszerkezetétől függ, melyet pH , hőmérséklet, fém ionok és egyéb szerves molekulák befolyásolnak. Az enzim fém ionokat szerves anyagokat un. kofaktorokat használ működéséhez. A mágnesesség szintje a szervezetben meghatározza az ion cserét és az anyagcsere folyamatokat. Gyenge és károsodott enzim működés nélkül az anyagcsere nem lehetséges Erős és stabil mágneses jel nagymértékben fokozza az enzimek működését és így serkenti az anyagcserefolyamatokat

A biomágneseség hatása az enzimek működésére

Az enzimek az élethez szükséges eszközök. Gyakorlatilag mindent ők csinálnak a sejten belül. Minden életfolyamatot enzimek vezérelnek Az enzimek szerves katalítikus molekulák és ahhoz hasonlóan dolgoznak, mint a motor indítója. Az indító egy kis energiával beindítja az autót és a kocsi egész nap üzemel.

Minden enzim egyedi szerkezettel rendelkezik. Az elsődleges strukturát A DNS bázis sorrendje által kódolt egyedi aminosav sorrend határozza meg, míg a másodlagos szerkezetet a fehérjemolekula felszínén főleg az aktív centrumban lévő felszini töltések határozzák meg. Ezen a kötőhelyen kapcsolódik az enzim molekulához a szubsztrát és így jön létre az enzim szubsztrát komplex. mely úgy kapcsolódik egymáshoz, mint a kulcs a zárhoz, vagyis az enzim kinyitja a saját szubsztátját.


18 ábr.Az enzim működés modellje


Mivel a DNS molekula bázis sorrendje határozza meg az enzim szerkezetét, és így funkcióját is a DNS határozza meg. Ha DNS összetételében változás következik be az enzim strukturális szerkezete megváltozik és így az enzim nem tudja funkcióját végrehajtani vagyis nem képes "kinyitni" saját szubsztrátját A sérült enzim működés sérült sejtműködést eredményez. A biomágneses energia képes ezen hibás enzim működések kijavítására.

A mágneses tér hatása a mittokondriumokra

A mitokondriumok energiát szolgáltatnak a sejt számára az osztódáshoz a mozgáshoz a sejt által termelt anyagokhoz. A mittokondrium hasonlóan a sejtmaghoz dupla membránnal rendelkezik a belső membrán kanyargós és nagyon nagy felszinnel rendelkezik. A mitokondriumban zajlik a sejtek légzése, melynek során a tápanyag molekulák széndioxiddá és vízzé oxidálódnak.
Az energia ATP formájában tárolódik mely energia forrást szolgáltat a sejt számára. Az oxigén jelenlétében aerob körülmények között 20 szor több ATP képződik, mint oxigén hiányában azaz anaerob körülmények között.


19 ábra A mittokondriumok szerkezete20. ábr. A citrát ciklus és az elektron transzport lánc folyamata és az ebben résztvevő enzimek

A fenti ábrákon láthatjuk a biológiai oxidáció folyamatát és a benne résztvevő enzimeket Ezeket a folyamatokat a mágneses energia stimulálja az enzimek működése felgyorsul, a sejtek anyagcseréje megnő és így a sejtműködés egészségesebbé válik

Mágnesesség hatása a citoszkeletonra azaz a sejtvázra21.ábra A sejtváz, azaz a citoszkeleton kimutatása fluoreszcens festékkel

Amint neve is mutatja a citoszkeleton a sejtek alakjának fenntartásában segít és a sejtek és sejtrészecskék mozgásában is résztvesz Egy jól szervezett hálózat mikrotubulusokból aktinból és közti filamentumokból áll.

Számos tudós az élő szervezetet félvezető rendszernek tekinti. Az egész testet faágszerüen behálózó félvezető hálózat nem más, mint a kötőszöveti rendszer, mely az egész testet behálózza A hálózat fő csatornái az akupunktúrás meridiánok.. Az akupunktúrás pontok érzékeny csomók, ahol a helyi információk beleszövődnek a hosszú távolságokat összekötő hálózatba és így a belső és külső környezetből érkező információk ezen a hálózaton keresztül áramlanak és így egyik paraméter változása nagy változást okozhat a a szervezet másik részén, A sejten belül is húzódik egy félvezető rendszer, melyet citoszkeletonnak nevezünk.


Ez a rendszer hasonló a szervezet vázizomzatához és ahhoz hasonló rugalmassággal, nyulékonysággal rendelkezik. A félvezető elektromos kommunikáció hálózataként funkcionál, mint egy strukturális és információs egység. A félvezető rendszer a számítógéphez hasonlóan működik. Az egyedi mikroprocesszorok megfelelnek az akupunktúrás pontoknak
Ezeknek a pontos működését az un elektromos biológia oldhatja meg, mellyel Szent Györgyi Albert Nobel díjas tudósunk foglalkozott. Az ő hipotézise szerint a biológiai folyamatok sebessége nem az idegrendszeri működésekkel vagy biokémiai reakciókkal magyarázhatóak. Szerinte a szervezetet felépítő fehérje molekulák félvezetőkként funkcionálnak. A félvezetők mint elektromos jelátvivő rendszerek mind az információ leadására, mind a tárolására alkalmasak. Ez a hálózat a bioelektromos érintkezés eszköze és képes reagálni a érzékeny és speciális módon a hangokra, fényre, mágneses térre, érintésre. Ez a félvezető rendszer elképzelések szerint képes átvenni az atmoszféra rezgéseit és a gyógyító energiákat.

A B.P.R.S. készülék által adott mágneses rezgéseket az akupunkturás pontokon adva ennek az érzékeny félvezető rendszernek a rezgéseit tudjuk befolyásolni.


IRODALOMJEGYZÉK
Abrams, A. (1913) Human Energy. San Francisco: Borderland Sciences.
Collins, J.C. (2000) Water: The Vital Force of Life. Kinderhook, NY: Molecular Presentations.
Davis, R.D. and Rawls, W.C., Jr. (1996) Magnetism and Its Effects on the Living System. Metairie, LA: Acres, U.S.A.
Ganong, W.F. (1993) Review of Medical Physiology (16th Ed.). Norwalk, CN: Appleton & Lange.
Gerber, R. (1996) Vibrational Medicine. Santa Fe: Bear & Co.
Oschman, J.L. (2000) Energy Medicine: The Scientific Basis. Edinburgh: Churchill Livingstone.
Marieb, E.N. (1995) Human Anatomy and Physiology (3rd Ed). Redwood City, CA: Benjamin/Cummings.